Vad gör jag om jag blir diskriminerad?

Det är många som blir utsatta för någon sorts av diskriminering, allt fler än vad man tror. Antingen är det direkt diskriminering, indirekt diskriminering, sexuella trakasserier eller något liknande. Eftersom det är såpass många som blir utsatta är samhället givetvis förberett för att ta emot patienter som har problem och behöver hjälp. Men samhället jobbar även aktivt om att förebygga diskriminering genom att besöka skolor och arbetsplatser för att ha föreläsningar om hur diskriminering kan påverka människor samt varför vissa personer är så taskiga mot andra. Detta är en fråga som många ställer sig, men i huvudsak har nästan alla samma anledning när de gör något taskigt, vissa gör bara taskigare saker än andra. Problemet brukar oftast ligga hos själva personen som diskriminerar och inte själva offret. Det kan handla om avundsjuka, frustration som går ut över någon annan, ilska eller liknande.

Finns alltid någonstans att vända sig oavsett ålder

Om du blir utsatt för någon slags av diskriminering, vad gör du då? Jo, det beror givetvis på vilken ålder du är i men det finns alltid ett alternativ oavsett ålder och det är att söka hjälp hos utbildade personer som finns på olika jourer. Exempel på barnjourer är Bris, BUP och ungdomsmottagningen som finns i varje kommun i hela Sverige. Dit går man om man har frågor om något med kroppen, kompisar, förhållanden, och liknande, men även om man mår dåligt över något eller om man har blivit utsatt för något. De som jobbar på de olika jourerna har tystnadsplikt men även en anmälningsplikt. Det innebär att de inte får berätta vad du har berättat till dom till din kompis eller annan person som inte är anhörig. Dock måste de berätta om det är så att du är utsatt och behöver hjälp av exempelvis socialtjänsten. De är även tvugna att blanda in polisen om det skulle vara så. Om du blir utsatt för något anmäls det såklart till polisen och blir ett fall de försöker lösa om det är så att du inte vet vem det är du har blivit utsatt av. Om du vet vem personen är som har diskriminerat dig så tar de givetvis kontakt med personen och kommer överens med dig om ett sätt att lösa det på som du tycker är okej.

Kvinnojour för de som är äldre än 20 år

Om du är över 20 år brukar du oftast inte få hjälp på ungdomsmottagningen och liknande barnjourer, men det finns mödrajouren som är en jour för kvinnor som far illa. Dock finns det inte en motsvarande jour för män eftersom de inte är lika utsatta i samhället som kvinnor är. Dock betyder inte det att det inte finns någon jour för män, men det finns inte lika mycket bara. Det går alltid att ta i kontakt direkt med polisen men då får du oftast inte prata med en psykolog eller utbildad person. Är du ung kan du alltid gå till skolkuratorn, ditt syskon, föräldrar, släkting eller liknande som du känner tillit till och gillar att prata med. Oftast kan det hjälpa med att bara på prata ut.