Diskrimineringslagen ser till att hatet minskar

Eftersom det sker såpass mycket olika slags av diskriminering, både direkt och indirekt har det inskaffats en lag som ska se till att det minskar och att samhället befrias från alla slagsmål, kommentaren, trakasserier, blickar och liknande. Diskrimineringslagen syftar på att motverka diskriminering som sagt samt att främja likna rättigheter samt jämställdheten mellan de olika könen. Alla ska ha samma rättigheter och trots att man tillhör olika kön, kommer från olika bakbunden med etniska tillhörigheter, könsöverskridande identitet, religion eller någon annan trosuppfattning. Dessutom ska man behandlas lika även fast man har en funktionsnedsättning, handikappad, sexuell läggning eller ålder. Detta är det givetvis många som respekterar men samtidigt väldigt många som ser mellan fingrarna och tycker att man för behandla andra lite hur som helst eftersom de själva tycker att de är lite bättre än alla andra.

Att bli orättvist eller sämre behandlad

Vad innebär det då att bli diskriminerad? Jo, det innebär att man blir orättvist behandlad och framför allt behandlad sämre än andra. Det kan vara i samband med ovanstående som exempelvis kön och sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller liknande. Indirekt diskriminering innebär att man inte gjort något direkt till personen men att det ändå drabbar negativt och personen gör det med mening. Detta går även det under diskriminering och anses ha lika högt straff som direkt diskriminering.

Man jobbar ständigt och aktivt med att förebygga diskriminering i alla dess olika former. Då innefattar även trakasserier och liknande. Man undersöker på arbetsplatser och liknande om det finns risk eller ökad risk för diskriminering och isåfall använder sig av metoder att förebygga det innan själva diskrimineringen har inträffat. Man analyserar även vad som bidrog när det har skett en diskriminering för att kunna förebygga och förbereda sig i andra fall då man har lite förkunskaper om vad som kan bidra till att det blir en diskriminering. I de allra flesta fall ser det en diskriminering på liknande sätt och anledningar, fast med olika “ämnen”. Allra oftast handlar ser om avundsjuka eller hat.

Konsekvenser om man inte följer lagen

Som du säkert förstår väntar det konsekvenser och följder för dem som inte kan följa lagen. Är man exempelvis emot ett visst typ av folkslag klassas man som att man diskriminerar och får därmed ta sitt straff eftersom man brutit mot en lag. Det är svårt och säga hur högt straff man får eftersom det beror på hur grov diskrimineringen var. Är det riktigt grovt kan man hamna i fängelse men är det något mindre brukar det handla om skadestånd, det vill säga böter. De allra flesta tänkte diskriminering som att man säger an taskig sak i skolan, men diskriminering går även som rasism och liknande. Det är ett stort område som innefattar mycket och många brott. Därmed jobbar olika organisationer aktivt för att förebygga detta eftersom det inte hjälper att ge stöd i efterhand när det redan har skett. Diskriminering tar otroligt hårt på varje individ som utsätts för det, hårdare än vad man tror. Det gör att det blir ännu viktigare att förebygga och se till samt känna av när det håller på att ske.