Näthat vanligt bland ungdomar

Näthat är något som ofta förekommer, framförallt bland ungdomar. Som man hör på namnet så är det hat som sker på nätet. Man skulle kunna jämföra det med mobbning, fast på nätet. Detta sker på forum som exempelvis Twitter, Instagram, ask.fm, Facebook, Flashback och liknande. Många av dessa forum jobbar aktivt för att det inte ska förekomma Näthat och tar till vid vissa åtgärder. Ett exempel på detta är Instagram som exempelvis har tillfört att man som kontoägare kan blockera ord som inte får förekomma i ens kommentarsfält. Exempelvis kan man blockera ordet “hora” och skulle då någon kommentera det på ned bild så tar kommentaren bort. Detta är för att undviks Näthat. Dessutom kan man som användare på Instagram blockera personer eller anmäla den om de har kommenterat eller gjort något olämpligt. Instagram tar givetvis tag i saken med en gång. Får en användare för många anmälningar emot sig tar Instagram bort personens konto.

Telia bekämpar näthat med kampanjen Hata Hat

Näthat bekämpas inte endast av forum som ovanstående. Dessutom har bland annat mobil- och nätoperatören Telia gått ut med en kampanj som heter Hata Hat. Den går ut på att minska Näthat. Med tanke på att Telia är en av Sveriges största mobiloperatörer sker en stor del av all nätmobbning och näthat på deras nät. Det innebär att de är ansvariga för iallafall göra något åt det och i bästa fall få bort det.

Näthat kan ha större konsekvenser än vad många tror. De flesta tycker att det bara är att radera kommentaren eller att inte ha ett konto på sociala medier. Dock är det extremt många ungdomar som mår psykiskt dåligt över att få ta emot hat på nätet. Många har även svårt att berätta för sina föräldrar vilket innebär att de får lida själva och inte kan samtala om det. Ungdomar behöver något att prata till och få hjälp med sina problem. Därför finns det stöd organisationer som exempelvis Bris, BUP och Umo. Det är ställen man kan komma till upp till 20 års ålder på de allra flesta. Där har de tystnadsplikt om det inte är allvarligt, då de har en anmälningspliktig. Det innebär att de kan samtala med barn om allt som de behöver hjälp med och kommer i de allra flesta fall med bra råd och behöver oftast inte anmäla. Dockan det vara bra att man anmäler till exempelvis Socialtjänsten om det är så att föräldrarna missköter sin roll och behöver ge mer stöd och hjälp till sitt barn så det mår bra och kan bland annat sköta skolan och få den vidare utbildningen som den vill ha.

Viktigt att föräldrar är uppmärksamma

Många föräldrar ser oftast inte att ens barn mår dåligt. Ett bra tips som förälder om man vill se om ens barn utsätts för näthat, om man misstänker det eller om man vill stoppa det, är att skaffa sig själv ett eget konto på samma forum. De som näthatar vågar oftast inte hata mot ett barn eller ungdom vars föräldrar ser det. Så ett tips är att skaffa ett konto, då du även kan ha koll på ditt eller dina barn.